Vad händer

på Rekasta?

JANUARI 2021
8-10 januari Dressyrkurs för Karin Öljemark
14 januari Dressyrträning för Angelica Byström
26 januari Hoppträning för Lotta Björe

FEBRUARI
12-14 februari Dressyrkurs för Karin Öljemark
18 februari Hoppträning för Lotta Björe

MARS
9 mars Hoppträning för Lotta Björe
12-14 mars Dressyrkurs för Karin Öljemark
26 mars Hoppträning för Lotta Björe

APRIL
1 april Hoppträning för Lotta Björe
8 april Hoppträning för Lotta Björe
9-11 april Dressyrkurs för Karin Öljemark
15 april Hoppträning för Lotta Björe
18 april Pay & Jump
20 april Hoppträning för Lotta Björe
29 april Hoppträning för Lotta Björe

MAJ
2 maj Pay & Jump
4 maj Hopptävling häst
7-9 maj Dressyrkurs för Karin Öljemark
11 maj Hopptävling häst
13 maj Hoppträning för Lotta Björe
15 maj Pay & Jump
16 maj Pay & Jump
23 maj Pay & Jump
25 maj Hopptävling häst
27 maj Hoppträning Lotta Björe
28-30 maj Dressyrkurs för Karin Öljemark

JUNI 2021
1 juni Hoppträning för Lotta Björe
5 juni Dressyrtävling ponny, regional/nationell
11-13 juni Hoppkurs för Sylve Söderstrand
15 juni Hoppträning för Lotta Björe
18-20 juni Dressyrkurs för Karin Öljemark
26-27 juni Hopptävling häst

JULI
2-4 juli Dressyrkurs för Karin Öljemark

AUGUSTI
4 augusti  Fölvisning Mälardalens Varmblodsklubb
13-15 augusti Dressyrkurs för Karin Öljemark
21-22 augusti Hopptävling häst

SEPTEMBER
3-5 september Dressyrkurs för Karin Öljemark
7 september  Hoppträning Lotta Björe
17-19 september Kurs för Christina Drangel

OKTOBER
5 oktober Hoppträning för Lotta Björe
8-10 oktober Dressyrkurs för Karin Öljemark
13-14 oktober Dressyrkurs Tinne Wilhelmsson
28 oktober Hoppträning för Lotta Björe
30-31 oktober  Working Equitationkurs för Anna Nordin

NOVEMBER
5-7 november  Dressyrkurs för Karin Öljemark
16 november  Hoppträning för Lotta Björe

DECEMBER
9 december  Hoppträning för Lotta Björe
10-12 december  Dressyrkurs för Karin Öljemark

 

 

Design och webbutveckling av Zenap