Vad händer

på Rekasta?

JANUARI 2021
8-10 januari Dressyrkurs för Karin Öljemark
14 januari Dressyrträning för Angelica Byström
26 januari Hoppträning för Lotta Björe

FEBRUARI
12-14 februari Dressyrkurs för Karin Öljemark
18 februari Hoppträning för Lotta Björe

MARS
9 mars Hoppträning för Lotta Björe
12-14 mars Dressyrkurs för Karin Öljemark
26 mars Hoppträning för Lotta Björe

APRIL
1 april Hoppträning för Lotta Björe
8 april Hoppträning för Lotta Björe
9-11 april Dressyrkurs för Karin Öljemark
15 april Hoppträning för Lotta Björe
18 april Pay & Jump
20 april Hoppträning för Lotta Björe
29 april Hoppträning för Lotta Björe

MAJ
2 maj Pay & Jump
4 maj Hopptävling häst
7-9 maj Dressyrkurs för Karin Öljemark
11 maj Hopptävling häst
13 maj Hoppträning för Lotta Björe
15 maj Pay & Jump
16 maj Pay & Jump
18 maj Hopptävling häst
23 maj Pay & Jump
25 maj Hopptävling häst
28-30 maj Dressyrkurs för Karin Öljemark

JUNI 2021
3 juni Hoppträning för Lotta Björe
8 juni Hoppträning för Lotta Björe
10-12 juni Hoppkurs för Sylve Söderstrand
18-20 juni Dressyrkurs för Karin Öljemark
26-27 juni Hopptävling häst?

JULI
2-4 juli Dressyrkurs för Karin Öljemark

AUGUSTI

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

 

 

Design och webbutveckling av Zenap